Kouření škodí zdraví a mobil?


Podle mínÄ›ní nÄ›kterých odborníků by na mobilním telefonu mÄ›l být stejný nápis jako na krabiÄce cigaret, tedy že jeho používání způsobuje rakovinu. I když se o této možnosti, tedy souvislosti s používáním mobilních telefonů a mozkových nádorů víceménÄ› stále spíše spekuluje, než že by byla podložena nÄ›jakými dlouhodobými studiemi, stojí urÄitÄ› za úvahu preventivnÄ› se chránit. Ochrana pÅ™ed zářením mobilu je totiž nejen možná, ale v podstatÄ› velmi jednoduchá. V žádném případÄ› se neobávejte, že nyní uslyšíte radu, abyste pÅ™estali telefonovat, a budete mít vyhráno.

Čipová karta

Používání mobilních telefonů je v dneÅ¡ní pÅ™etechnizované dobÄ› naprosto běžná záležitost a život bez nich si dnes umí pÅ™edstavit již jen málokdo, jestli vůbec nÄ›kdo. Proto pro vás Dr. Dietrich spoleÄnÄ› se svým týmem vyvinul velmi spolehlivou ochranu v podobÄ› nenápadné Äipové karty, kterou velmi jednoduchým způsobem umístíte na svůj telefon, který se pro vás tím okamžikem stane bezpeÄným. Pokud vám tedy záleží na vaÅ¡em zdraví, mÄ›li byste jak se postarat o to, aby ochrana pÅ™ed zářením mobilů byla pro vás naprostou samozÅ™ejmostí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup