Revize hromosvodů vám může zachránit střechu nad hlavou

Představte si, že jste právě dostavěli dům. Radostnou událost přece musíte nějak oslavit, není nutné se sice kvůli tomu opíjet do němoty, klidně může oslava proběhnout v duchu nealko, jen s pomerančovým džusem a s třípatrovým jahodovým dortem, podstatné je, že máte hotovo, a můžete se nastěhovat.

blesky nad městem

Nezapomněli jste na něco?

Možná, že jste přece jen při výstavbě na něco zapomněli, zvláště pak, jde-li dle vašeho mínění o drobnost, která není tak důležitá. Tentokrát máme na mysli hromosvod. Stavební zákon 183/2006 Sb. a prováděcí vyhláška 268/2009 Sb. sice prohlašují, že hromosvody by měly být všude, kde může dojít k ohrožení zdraví a života osob, ale není nijak blíže specifikováno, kde všude to musí být. Pouze je tu zmíněno, že jde o stavbu určenou k bydlení.

bouřkový blesk

Pro kolaudaci nového rodinného domu je doporučováno mít hromosvod nainstalovaný, revidovaný a funkční, ale dům či rekreační objekt bez hromosvodu vám některé stavební úřady zkolaudují i bez něho.

A zde se dostáváme k diskutabilní otázce: „Má význam hromosvod na domě vůbec mít?“

Povinnost u zvláštních míst – stavební úřady vám pravděpodobně nezkolaudují dům bez hromosvodu, pokud se bude nacházet na zvláštním místě, tedy zejména tam, kde by mohl požár od blesku zachvátit i okolní stavby, anebo tam, kde dům stojí někde samostatně na kopci, výše nad okolním terénem. Tam je velká pravděpodobnost zásahu bleskem a s tím souvisejících problémů.

Hromosvod bychom vám však doporučili mít na každém domě, protože svůj účel plní vždy, pokud je správně instalovaný (a také pravidelně revidovaný revizí hromosvodu https://revize-elektro-revtech.cz/lps-hromosvody/), a nikdy nemáte jistotu, že zrovna vám se bude bouřka stále vyhýbat. Úder blesku totiž může zavinit nejen smrtelný úraz, ale také vznícení stavby. A to byste se z nově zkolaudovaného domu nemuseli dlouho těšit a vaše oslava s třípatrovým jahodovým dortem by se proměnila ve smuteční obřad.