F. Kafka muž, který nikam nepatřil…

Nejznámější autor … literatury, těžko však říci jaké. Někdo tvrdí, že byl Čech. V Čechách žil, psal svá díla, a dokonce i česky uměl. Našlo se pár jeho dopisů, které jsou psány v češtině. Jiní zase tvrdí, že byl Němec, jelikož svá díla psal německy a v Německu i bydlel. Sice jenom rok, ale je tomu tak. To že ale psal německy bylo způsobeno dobou, ve které žil. Byl totiž Žid a ti museli za Rakouska-Uherska tento jazyk perfektně ovládat. Proto také měli často německá příjmení.
památník franz kafka
V dnešní době to může připadat všem jako absurdní a málo se to ví, ale chtěl-li se za doby Rakouska-Uherska Žid oženit, museli oba snoubenci úspěšně složit zkoušku z tohoto jazyka zhruba na úrovní dnešní maturity. Kafkův otec se hlásil k české národnosti, s Kafkou samotným však ale neměl příliš dobrý vztah, což se pak později projevilo v jeho díle. Můžeme jmenovat například jeho vyobrazení otce v Proměně. Ten vzhledem k hlavnímu hrdinovi, ačkoli to byl jeho syn, nebyl přívětivý, a dokonce nepřímo zapříčinil jeho skonání.
knihy v okně
Své jméno Hermann se také snažil počeštit na Heřman a skutečně se tak i podepisoval. V tom však Franz již nepokračoval. Sám si nejspíše nebyl jist, ke kterému národu vlastně patří.
Tento světově známý autor pracoval jako úředník. Panuje mylný dojem, že toto zaměstnání neměl rád, není to ale nejspíše pravda. Svou práci dělal velmi svědomitě a dobrovolně si bral často i přesčasy. Jeho přesnost v úřadě je pak odražená opět v Proměně. Postava Řehoře je také velmi přesná a vyhrazená, její největší starostí poté, co zjistí že se z ní stal obludný hmyz je to, že nepřišel včas do práce.
cedule na hřbitově
Všechny ženy, které ve svém životě považoval za důležité, (matka, sestry i první manželka) zemřeli bohužel během války v koncentračních táborech. Umírá bezdětný na tuberkulózu prakticky v náručí své poslední velké lásky, jisté polské židovky. Jeho dílo po jeho smrti zveřejnil jeho přítel Max Brod, ačkoli jej ve svém posledním dopisu žádal, aby dílo spálil. Max Brod tomu tak neučinil. Utekl i s dílem do Izraele a postaral se o to, aby se stalo slavným. Jeho literaturu si tedy nárokuje i Izrael, jednak pro to že byl Žid, a jednak také pro to, že se nejspíš chtěl sám do Izraele odstěhovat. Bohužel to však již nestihl.