Nepleťte si web a internet, není to totéž

Určitě uvítáte některá bližší vysvětlení, abyste nevypadali před ostatními kolegy, jako největší diletanti v oblasti IT. Tak něco určitě znáte, ale něco by se Vám mohlo hodit do případné debaty, nemyslíte?
Několik pojmů Vám neuškodí.
Možná jste se už někdy v životě setkali s tím, že pojmy web a internet používají lidé ve svých promluvách, jako dva naprosto významově shodné termíny. Jenže opak je pravdou.
globální komunikace.jpg
WWW, nebo také WEBje služba na internetu, INTERNET je síť počítačů, které jsou vzájemně propojeny.  
·         Takže web? Dalo by se říci, že web je také síť, ale síť vzájemně propojených dokumentů.
·         Dokument? Jestliže uložíte wordový soubor a změníte koncovku docs. na html,vždycky Vám vznikne hypertextový soubor, který obsahuje webová stránka na internetu.
·         Nebo webová stránka na internetu? Webová stránka je částí webu, který může obsahovat nejen onen dokument, ale také různé fotografie, odkazy, videa.
·         Potřebujete ale doménu. A doména je vlastně internetové prostředí pro umístění webové stránky.  
·         K čemu je internetový portál? Abyste si mohli prohlížet webové stránky, musíte k tomu mít program, který Vám to umožní. A tím může být Microsoft Edge, Opera, Google Chrome, nebo Mozilla Firefox.
To by možná mohlo pro základní orientaci stačit.
slova ve slově.jpg
Přesto si sami můžete vyzkoušet, jak se taková webová stránka tvoří. Tedy na nižší úrovni. Ale určitě byste z Vaší schopnosti ji vytvořit měli radost!
1.       Založte si doménu, třeba brunle.cz,
2.       uložte si wordový soubor se slovem, třeba pozor, a uložte jej pod názvem, třeba koukej s koncovkou HTML,
3.       připojte se k serveru a máte hotovou adresu.
4.       A ten, kdo si adresu otevře ve svém prohlížeči, uvidí tam Vaše pozor!
No nic, zachovejme paniku. Trošku jsme zabrouzdali do jiné sféry webu. Důležité je, že jste pochopili rozdíl mezi webem a internetem, a že si sami dokážete vytvořit webovou stránku na té nejnižší úrovni. Třeba Vás to začne bavit.